آسیابهای سنگ زنی آلمانی که در زیر اجاق گاز قرار دارند قفل می شوند