نحوه تصفیه طلا با استفاده از اسید هیدروکلریک و اسید نیتریک