یک جعبه 10 کیلویی بر روی یک کمربند نقاله افقی قرار گرفته است