چین دو کاره ذغال سنگ کارخانه دیگ بخار را اخراج کرد