سنگ معدن مس شکستگی های کوچک را افزایش می دهد صنایع