چقدر می توانیم در یک سنگ شکن سنگی در هند روزانه درآمد کسب کنیم