روشی که برای استخراج آهن آهن و پتاسیم از سنگ معدن استفاده می شود