با نام تجاری جدید مینی ریموند آسیاب با قیمت رقابتی